قلعه حیوانات

بنابراین رفقا آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت این زندگی ما از ظلم بشری سرچشمه گرفته؟! بشر را از میان بردارید و مالک دسترنج خود شوید. فقط از آن پس می توانیم آزاد و ثروتمند گردیم. چه باید بکنیم؟ بسیار ساده است باید شب و روز ، از لحاظ جسمی و روحی برای انقراض نسل بشر تلاش کنیم رفقا! پیامی که من برای شما آورده ام انقلاب است! من نمی دانم این انقلاب کی عملی خواهد شد، شاید ظرف یک هفته شاید پس از یکصد سال، اما به همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود می بینم، قطع و یقین دارم که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا این مطلب را در بقیه عمر کوتاهتان مد نظر دارید! و از آن واجب تر اینکه این پیام را به کسانی که پس از شما پا به عرصه گیتی می گذارند برسانید تا نسل های آینده تا روز پیروزی به تلاش ادامه دهند.


قلعه حیوانات، جرج اورول، ترجمه امیر امیرشاهی، انتشارات امیرکبیر، چاپ سیزدهم، ص ۱۰


پ.ن: نسل بشر از لحظه خلقت آدم درگیر حرص و آز بوده و در هیچ دوره ای نتوانسته خودش رو از این نوع تمایلات جدا کنه، تا هست چنین بوده و خواهد بود.

/ 0 نظر / 113 بازدید