عروج یک مرد

مردی از تبار پاکی از زمین دل کند و رفت! مردی بی نهایت دوست داشتنی که زیباترین کلمات در توصیف و بیان شخصیت نابش ناتوان هستن و عاجز!

مردی که به رغم ناتوانی فیزیکی، هیچ وقت ناامید نشد و همیشه با استقامت و روح پاک و بلندش به یک الگوی ناب انسانی تبدیل شد!

استیون حتی از معشوقه اش هم در رنج بود، معشوقه ای که بعد از ازدواج بهش خیانت کرد و با دیگری خوابید، اما این مرد بزرگ همچنان زیر این فشار روحی بزرگ خودش رو کنترل کرد و سختی و نامردی دنیا و روزگار رو تحمل کرد.


استیون رفت و با رفتنش قلبم رو به درد آورد، احساس می کنم که با پتک به سرم کوبیدن، وقتی خبر مرگ این ابر مرد رو شنیدم، اون چهره دوست داشتنی اش حالا از جلوی چشمانمون محو شد! روحت شاد و پاینده باد نام نیک ات!

/ 0 نظر / 28 بازدید