منسفیلد پارک

سر توماس گفت: (( اگر رفتارش واقعا بد باشد، بخاطر بچه هایمان هم که شده نباید او را در خانه آزاد بگذاریم. البته دلیلی ندارد که منتظر یک آدم بداخلاق باشیم. به احتمال زیاد او از آداب معاشرت بی خبر است و تقصیری هم ندارد.ما باید رفتارهایش را اصلاح کنیم. اینطور چیزها غیر قابل درمان نیستند. مطمئنم که با سرپرستی دقیق می توانیم این مشکلات را حل کنیم. اگر دخترهای من جوانتر از او بودند بیشتر و جدی تر فکر می کردم ولی با شرایط فعلی نگرانی از طرف او برای بچه هایشان وجود ندارد. تازه شاید نفر جدید روابطشان را بهتر هم بکند.))


منسفیلد پارک، جین آستین، ترجمه وحید منوچهری واحد، ص ۱۳

/ 0 نظر / 32 بازدید