سمفونی کلیسایی

آندره ژید از نویسنده های بنام فرانسوی است، در کتاب سمفونی کلیسایی آندره ژید قصد دارد با شرح تعصب مذهبی، آن را زشت و کریه نشان دهد، داستان پیرامون دختری نابینا می گذرد که توسط یک کشیش سخت گیر به فرزند خواندگی پذیرفته می شود و مطابق قوانین دینی مسیحیت تربیت می شود، دختر نابینا درک ژرف تری نسبت موضوعات شرعی و دینی از خودش نشان می دهد، کم کم درگیر و دار یک رابطه عاطفی، کشیش دلبستگی به دختر را در وجود خودش احساس می کند، از طرف دیگر پسر ارشد کشیش نیز عاشق دختر نابینا می شود و تصمیم به ازدواج با دختر نابینا می گیرد؛ که این هدف از جانب کشیش در نطفه خفه می شود، داستان رابطه عاطفی کشیش و دختر نابینا به جایی می رسد که کشیش تصمیم به فرستادن دختر نابینا به خانه یک زن متشخص می گیرد، که به طور اتفاقی در آنجا در پی دید و بازدید افراد مختلف، دکتری خبر از قابل درمان بودن نابینایی دختر می دهد، طی یک عمل جراحی دختر نابینا، بینایی اش را بدست می آورد و بعد از آن از مذهب کشیش به اتفاق پسر بزرگ کشیش دست می شوید و تغییر مذهب می دهد، در پایان با تلخی تمام کشیش را از خود می راند و پسر بزرگ کشیش را به عنوان عشق خود انتخاب می کند، اما دردی نامعلوم دخترک را از پای در می آورد.


در بخشی از این کتاب می خوانیم:

« تردیدی نیست که هنگامی که وی را تنها رها می کردم ذهنش فعالیت را پی می گرفت، زیرا هرگاه که پس از چندی غیبت به سویش باز می گشتم واقعا با کمال شگفتی در می یافتم که آن دیوار سیاهی و تیرگی که ما را از هم جدا می ساخت رو به کاستی نهاده است.»


سمفونی کلیسایی، آندره ژید، ترجمه عبدالحسین شریفیان، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ص۴۱ و ۴۲

/ 0 نظر / 38 بازدید